Precisielandbouw

Op het gebied van precisielandbouw zijn wij bezig met onder andere:

  Bodemmonsters en de verwerking daarvan

 • Lees meer

  Voor bodembemonstering werken wij samen met Agritip precisiefarming. Deze bieden een methode van bemonstering aan waardoor het mogelijk is om zowel te voldoen aan de eisen van de derogatie & van de Flex-P regeling. Daarnaast biedt de vorm van bemonstering een extra inzicht in de bodem

  Werking

  De methode van Agritip werkt als volgt: Er wordt één centraal punt per hectare gekozen(een perceel van 6 hectare heeft dus 6 punten). De locatie van de punten wordt uitgekozen op basis van opbrengstgegevens of op basis van satelliet beelden.

  Op deze punten worden er, conform eisen derogatie/flex-P, 40 steken genomen waarna hier een mengmonster van wordt gemaakt. De mengmonsters gaan vervolgens naar BLGG en worden daar onderzocht.

  De gegevens worden vervolgens door Agritip verwerkt tot leesbare kaarten (26 stuks bij het standaard pakket). Wij kunnen hier vervolgens weer toepassingen van maken, deze zijn standaard gebaseerd op gegevens van www.bemestingsadvies.nl, wij kunnen deze echter ook op maat maken.

  De bewerking wordt vervolgens automatisch volgens de ontstane kaarten uitgevoerd.

  Neem voor meer informatie contact op met onze agronoom via: 06-50862496 of via ons contact formulier.

 • Dataverwerking voor derden

 • Lees meer
  Op het gebied van dataverwerking bieden wij onder andere aan:
  Taakkaarten

  Wij maken taakkaarten standaard op basis van gegevens van www.bemestingsadvies.nl, maatwerk is echter ook geen enkel probleem.

  Wij kunnen bijna alle soorten data inlezen en verwerken.

  Opbrengstkaarten
  Ook opbrengstkaarten maken wij voor derden.

  Neem voor meer informatie contact op met onze agronoom via: 06-50862496 of via ons contactformulier.