Mestdistributie

 • Ophalen van 160.000 m3 overtollige drijfmest per jaar bij varkens- en veehouders uit Salland, Twente en de Achterhoek;
 • Opslag van een gedeelte van deze drijfmest in de periode dat er niet mag worden uitgereden in onze mestsilo's met een capaciteit van 40.000 m3;
 • Levering van varkensmest (voornamelijk via doorvoersilo's)en rundveemest aan afnemers voornamelijk akkerbouwers;
 • Transportwerk van vloeibare mest
 • Om deze meststroom te realiseren beschikken we over 6 mestopleggers van 36m3. Deze 6 voertuigen zijn allen voorzien van monsterapparatuur en GPS. Twee hiervan zijn ook voorzien van aan boord weegapparatuur. Hiernaast maken wij in het hoogseizoen gebruik van 5 charters die met hun opleggers meerijden om de meststoffen op de kopakker te leveren. Vervolgens verzorgen diverse loonbedrijven en werktuigenverenigingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel dat de mest op het land wordt gebracht.

  In Salland zorgen wij veelal zelf voor uitbrengen van meststoffen en beschikken daarvoor over een Vervaet driewieler, voorzien van o.a sectieafsluiting op zowel zode- als bouwlandbemester.

  Om aan de mestverwerkingsplicht te voldoen werken wij samen met de Twence.

  Om alles organisatorisch op orde te houden werken wij met een speciaal computerprogramma voor planning en mestbonnenadministratie. Dit geeft een duidelijk beeld wanneer en hoeveel mineralen bij klanten opgehaald en afgeleverd zijn, hoeveel er in de opslagen zit, door welke voertuigen de meststoffen verreden en verwerkt zijn en op welk tijdstip dit gebeurd is. Hieraan verbonden worden meteen, volgens de wettelijke regels, gegevens electronisch naar ons laboratorium en naar de overheid verzonden.

  Om deze mestromen goed te kanaliseren worden er ieder seizoen contracten gemaakt met leveranciers en afnemers waarin hoeveelheden mest en prijzen vastliggen. Diverse van onze klanten maken hier al 25 jaar gebruik van.

  Uw belangstelling gewekt? bel de mest-specialist! (06-51413934)